Trnavský samosprávny kraj opäť ocení ekologický čin roka

sieko-skalica-2-768x512 Trnavskí samosprávny kraj bude organizovať Ekologický čin roka. Foto: Záhorie.

TRNAVA – Trnavský samosprávny kraj spustil prihlasovanie do 13. ročníka súťaže Ekologický čin roka 2023. Opäť ocení jednotlivcov a kolektívy, ktoré svojimi aktivitami prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia. Projekty z tohto roka je možné prihlásiť do 29. februára 2024.

Novinkou je online registrácia. Prihlásené projekty bude vyhodnocovať odborná komisia a tie najlepšie odmení župa aj finančne. Za prvé miesto náleží odmena 1 500 eur, za druhé 1 000 eur a tretie miesto bude ocenené sumou 700 eur.

„Trnavská župa opakovane deklaruje vážny záujem o ochranu životného prostredia. V praxi to znamená napríklad výstavbu cyklotrás, podporu udržateľnej mobility, ako aj podporou projektov z dotačných schém, ktoré sú zamerané na zelené témy. Súčasťou tejto podpory je aj tradičné podujatie Ekologický čin roka, počas ktorého každoročne oceňujeme aktívny prístup obyvateľov kraja k životnému prostrediu. Zároveň poukazujeme na dôležitosť témy, ktorá sa týka celej spoločnosti,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Súťažné návrhy je potrebné doručiť poštou na Úrad Trnavského samosprávneho kraja na adresu Starohájska 8, Trnava alebo vyplnením online prihlášky. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy materských, základných a stredných škôl, samosprávy alebo záujmové združenia.

V minulom ročníku bolo prihlásených rekordných 30 súťažných návrhov. V kategórii občianskych združení, obcí a dobrovoľníkov bol na prvom mieste ocenený projekt s názvom Stromoradia, ktoré spájajú od Úľany – Pro fudemus. Hlavnou aktivitou bolo obnovenie a komunitné vysadenie piatich ovocných vetrolamov na pomedzí obcí Pusté Úľany, Veľký Grob a Pavlice. Cieľom bolo zvýšiť biodiverzitu, ochranu pred vetrom a pôdnou eróziou, ale aj zlepšenie vodozádržných opatrení a mikroklimatických podmienok v krajine.

(sita)


Ďalšie články