Dobrá správa pre Bratislavčanov. Mesto spúšťa výstavbu nájomných bytov

gallery-2021-10-15-1634286581-1 Nový komplex nájomných domov na Muchovom námestí. Vizuál: Metro Bratislava.

BRATISLAVA – Po deviatich rokoch sa Bratislava pustila k výstavbe nájomného bytového domu, ktorý sa bude nachádzať na Muchovom námestí v Petržalke. Predpokladaná doba trvania stavebných prác je pritom naplánovaná na 19 mesiacov, približne do marca 2025.

Projekt výstavby nájomného bytového domu je rozdelený na dva stavebné objekty. Odhadované náklady avizovanej stavby spolufinancovanej z dotácie Ministerstva dopravy SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania predstavujú takmer 11 miliónov eur. „Počas prvej etapy výstavby nájomného bytového domu na Muchovom námestí má byť vybudovaný objekt osempodlažnej bytovky s úžitkovou plochou 5 030 m2, ktorý bude pozostávať z 52 klasických nájomných bytov a 51 náhradných nájomných bytov pre reštituentov s nasledovnou predpokladanou štruktúrou.

Nájomné bývanie (počet bytov spolu 52):

• byt 1 izb. (do 45 m2) – 22 bytov
• byt 2 izb. (do 60 m2) – 17 bytov
• byt 3 izb. (do 75 m2) – 11 bytov
• byt 4 izb. (do 80 m2) – 2 byty

Náhradné bývanie (počet bytov spolu 51):

• byt 1 izb. (do 45 m2) – 23 bytov
• byt 2 izb. (do 60 m2) – 20 bytov
• byt 3 izb. (do 75 m2) – 6 bytov
• byt 4 izb. (do 80 m2) – 2 byty

Bratislavskému Štandardu poskytol tieto informácie Peter Bubla z oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Na základe vysokých cien na trhu nehnuteľností a zlej ekonomickej situácie obyvateľov, je záujem o mestské nájomné bývanie dlhodobo vysoký, a to nielen v Bratislave. „Pokiaľ ide o výšku nájomného, dnes výška nájomného v bytovom dome na Muchovom námestí ešte nie je určená, bude vyčíslená v súlade s platnými právnymi predpismi cenovej regulácie. Aktuálne je výška nájomného možná maximálne do výšky 5 percent z obstarávacej ceny na štvorcový meter,“ upresnil Bubla.

Plánované nájomné byty potešia najmä mladé rodiny. Vizuál: Metro Bratislava

Dostupné nájomné bývanie v hlavnom meste je pritom v porovnaní s okolitými zahraničnými mestami pod európskym priemerom. Kým v Bratislave tvorí kategória mestského bývania 0,2 percenta bytov, v susednej Viedni je to až 60 percent z celkového počtu bytov. „V súčasnosti má mesto rozpracované projekty na výstavbu zhruba 400 bytov. Cieľom magistrátu je mať do roku 2030 v správe zhruba 2 400 nájomných bytov. Najbližšie k začatiu ďalšej výstavby má bytový dom na Terchovskej ulici, kde postupujeme v povoľovaní. V úvodných fázach sú projekty na Žitavskej a na Janíkovom dvore,“ informuje webová stránka magistrátu Bratislavy.


Ďalšie články