Medzinárodnú cenu získal historik Milan Petráš

MP2 Milan Petráš získal prestížnu cenu. Foto: stuba.sk.

BRATISLAVA – Milan Petráš získal medzinárodnú Cenu Egona Erwina Kischa za rok 2022. Jeho ocenená publikácia s názvom „Dejiny technických škôl a vzdelávania na území terajšieho Slovenska do roku 1945″ vychádza z viac ako 50-ročného bádania.

Historik sa zameriava na dejiny vzdelávania na Slovensku s osobitným dôrazom na oblasť technického školstva. Ocenený prvý diel publikácie mapuje situáciu do roku 1918. Na základe archívnych podkladov v nej autor objektívne napráva nepresné informácie, ktoré v minulosti uvádzali iné publikácie.

[ link url=https://bratislava.standard.sk/449625/michalska-veza-opat-otvorena-navstevnikov-caka-prekvapenie]

„Udelenie ceny Milanovi Petrášovi vníma STU ako zaslúžené uznanie jeho dlhoročného a systematického bádania a úsilia zameraného na históriu širokého spektra vzdelávania a vzdelávacích inštitúcií na území Slovenska do roku 1918,“ skonštatovala prorektorka STU pre propagáciu a zahraničie Ľubica Vitková.

[ link url=https://bratislava.standard.sk/449488/pamatnik-oslobodenia-sa-vratil-obnoveny-na-namestie-snp-v-trnave]

Milan Petráš je stredoškolský a vysokoškolský učiteľ, múzejník a historik. V minulosti pôsobil na STU v Bratislave a bol aj riaditeľom Západoslovenského múzea v Trnave. Jeho štúdie a publikácie sú zamerané na širokú škálu tém vrátane hospodárskych a kultúrnych dejín, dejín vied a techniky, etnografie, dejín školstva, múzejníctva a bibliografie významných osobností. V roku 1984 mu Slovenská akadémia vied udelila pamätnú medailu Mateja Bela za jeho zásluhy o rozvoj historických vied.

(tasr)


Ďalšie články