Vieme, aké pokuty vám od 1. októbra hrozia za parkovanie na chodníkoch

10313229-633950446674035-4056330383101498815-n Ilustračná foto

BRATISLAVA – Od 1. októbra nadobudne na celom Slovensku účinnosť novela zákona o cestnej premávke, ktorá nariaďuje zákaz parkovania na chodníku. Vieme, aké pokuty hrozia šoférom za porušenie tohto zákona.

Mestská polícia Bratislava ako oprávnený štátny orgán, ktorý bude udeľovať sankcie, už má skúsenosti z roku 2022 aj s nahlasovaním porušenia, keď platil zákaz parkovania na chodníkoch počas marca. Vtedy sa na políciu denne obracalo množstvo občanov s upozorneniami na porušovanie predpisov.

Podobnú situáciu očakáva polícia aj v najbližšom čase. „Očakávame však, že prípadov, ktorými sa budeme musieť zaoberať v prvé mesiace, bude tak veľa, že budeme musieť priorizovať tie, pri ktorých dochádza priamo k ohrozeniu života a zdravia ľudí, ako je napríklad nebezpečné parkovanie vozidiel na a pri priechodoch pre chodcov, jazda po chodníkoch alebo cyklochodníkoch, parkovanie v križovatkách a podobne,“ informovala Bratislavský Štandard hovorkyňa Mestskej polície Bratislava Barbora Krajčovičová.

Bratislavskí mestskí policajti očakávajú množstvo podnetov. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Na základe množstva podnetov budú veľmi často pristupovať k čo najrýchlejšiemu riešeniu v teréne, a to sankcionovaním ľudí, ktorí porušujú zákon, cez inštitút objektívnej zodpovednosti. Bratislavskí mestskí policajti nebudú pravdepodobne kontrolovať odstavené vozidlá na chodníkoch iba na základe nahlásení, ale aj na základe vlastných kontrolných plánov.

Za porušenie zákona, ktorý po 1. októbri nadobudne účinnosť, hrozí vodičovi pokuta niekoľko desiatok eur. Pri opakovanom porušení predpisu počas mesiaca však môže ísť aj o stovky eur. „Pri takto riešených situáciách príde pokuta majiteľovi alebo majiteľke vozidla na adresu trvalého bydliska. Výška pokuty je pevne stanovená na 78 eur. Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí, že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur,“ ozrejmila Krajčovičová.

V nasledujúcich dňoch preto plánuje Mestská polícia Bratislava robiť informačnú kampaň, ktorou bude upozorňovať verejnosť na to, že sa ruší možnosť parkovania na chodníkoch.


Ďalšie články