Predplatné
Prihlásiť sa
Bratislavský Štandard

Ikonická budova Manderlák sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

379996511_698218672340633_4231851824947526943_n Nová národná pamiatka v centre Bratislavy. Foto: M. Hrdina, KPÚ Bratislava

BRATISLAVA – Polyfunkčný dom (tzv. Manderlák) je ikonickou stavbou moderny na území Bratislavy. Bytový a obchodný dom bol vybudovaný medzi rokmi 1934 až 1935 podľa projektu architektov Christiana Ludwiga, Emericha Spitzera a Augustína Danielisa z rokov 1933 až 1934 a spája v sebe bytovú a obchodnú funkciu. Stal sa prvou výškovou stavbou v Bratislave a na Slovensku bola 4. septembra 2023 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku (č. ÚZPF: 12335/1-1). Informuje o tom Pamiatkový úrad SR na sociálnej sieti.

Odvážne koncipovaný železobetónový skelet tohto funkcionalistického objektu realizovala firma Pittel & Brausewetter, priekopníčka stavebných konštrukcií tohto typu v strednej Európe. Motív farebne odlíšených priebežných pilastrov na fasádach a komponovanie okien do zvislých pásov zdôrazňujú vertikalitu tejto výškovej stavby. Pozoruhodné funkcionalistické dizajnové detaily sa nachádzajú aj v interiéri objektu – predovšetkým vo veľkoryso komponovanom ústrednom schodisku a priľahlých priestoroch.

Vybudovanie polyfunkčného domu Manderla bolo investičnou akciou úspešného obchodníka s mäsom Rudolfa Manderlu a právnika Dr. Artura Wollnera. V otvorenom parteri vrátane pasáže našiel svoje miesto rad obchodných prevádzok, vrátane veľkej predajne mäsa a mäsových výrobkov firmy R. Manderlu. Na prvom poschodí, otvorenom rozmernými oknami, bola umiestnená legendárna kaviareň Grand, v ktorej sa stretávala bratislavská bohéma (spisovatelia, výtvarníci a herci). Dom sa tak stal jedným z neformálnych bratislavských kultúrnych centier. Objekt si dodnes čiastočne zachoval punc miesta stretnutí a stal sa architektonickou ikonou centra mesta.

Výškový objekt je od svojho vzniku až dodnes jednou z najcharakteristickejších pohľadových dominánt centra mesta ako doklad podnikateľských, architektonických a staviteľských ambícií Bratislavy v medzivojnovom období.

(Pamiatkový úrad SR)