Predplatné
Prihlásiť sa
Bratislavský Štandard

Ružinov zrekonštruuje dve veľké parkoviská na Štrkovci

u deda Jedno z parkovísk, ktoré sa bude rekonštruovať. FOTO: Googlemaps

BRATISLAVA – Bratislavský Ružinov začal s nevyhnutnou opravou povrchov dvoch väčších parkovísk na Štrkovci. Ide o parkovisko pri jazere na Sabinovskej ulici a parkovisko pred reštauráciou na Drieňovej ulici.

Trvanie prác je naplánované do konca septembra. Informuje o tom starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti. „V oboch prípadoch pôjde len o základnú opravu povrchu, bez zmeny súčasných dispozícií parkovísk. Aj preto, aby to bolo rýchlejšie. Ale aj preto, že na oboch týchto parkoviskách pripravujeme projekty garážových domov,“ konštatuje Chren.

V prvom prípade má ísť o parkovací dom s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím a zelenou strechou. Cieľom je zveľadiť verejný priestor okolo jazera, kde má pribudnúť aj pešia promenáda. Po výstavbe by malo pribudnúť približne 100 parkovacích miest oproti súčasnému stavu, pre rezidentov zostane zároveň zachovaných približne 70 miest v exteriéri. Mestská časť by mala mať na jeseň dokončenú technicko-ekonomickú analýzu výstavby.

Parkovisko pred známou reštauráciou v Ružinove konečne opravia. FOTO: googlemaps

Druhý projekt parkovacieho domu je v súčasnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Má ísť o polozapustený garážový dom, ktorý by zdvojnásobil kapacitu parkoviska, avšak netienil by okolitej zástavbe. Či však samospráva do tohto projektu pôjde, bude známe až budúci rok. „Podľa toho, ako zafunguje parkovacia politika. Podľa skúseností z iných častí Ružinova sa môže stať, že voľných parkovacích miest bude toľko, že stavať garáž nebude potrebné,“ podotýka Chren.

Uzávera parkovísk, ktoré mestská časť začala opravovať, je vyznačená dopravnými značkami a informačnými tabuľami. Vodičov prosí, aby rešpektovali zákaz parkovania na nich počas opráv. „Odťahovanie áut vám spôsobuje zbytočné náklady na pokuty a nás veľmi výrazne brzdí a spomaľuje pri opravách,“ odkazuje Chren.

(tasr)